Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Skupina - Največja bančna in finančna skupina v Sloveniji

Z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope pokriva populacijo približno 17,4 milijona ljudi. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JV Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.) in omejenega števila nestrateških odvisnih družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja. NLB je javna družba.

Družbe v NLB Skupini

Naš dom je tukaj

Poslovanje NLB Skupine

Leto 2020 je bilo kljub izzivom pandemije COVID-19 in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno leto, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na raven pred COVID-19. Rezultati Skupine so pokazali trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli. Skupni čisti prihodki iz poslovanja NLB Skupine so znašali 504,5 milijona evrov, kar predstavlja zmerno 2-odstotno zmanjšanje glede na leto 2019.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 210,5 milijona evrov, zgolj 1-odstotno zmanjšanje glede na enako obdobje v 2019, podpirajo pa ga enkratni dogodki (prodaja NLB Vite in dolžniških vrednostnih papirjev). Dobiček po davkih je znašal 268,9 milijona evrov, nanj pa je močno vplival prevzem Komercijalne banke a.d. Beograd. 

Za vlagatelje     O NLB Skupini

Dobiček po davkih v mio EUR *

* čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke  
** glede na nerevidirane finančne rezultate  

Nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine 2020                       Letno poročilo 2019

Predstavitev poslovnih rezultatov 2020

Sporočila za javnost o NLB Skupini

30. dec 2020
Družine rastejo in se širijo, tudi naša. Veseli nas, da lahko v naši družini - NLB Skupini - zaželimo prisrčno in iskreno dobrodošlico našim novim kolegom iz Komercijalne banke.
12. nov 2020
NLB Skupina je tretjem četrtletju zabeležila normalizacijo prihodkov, ki so dosegli raven kot pred epidemijo COVID-19.
13. avg 2020
Nadzorni svet NLB d.d. ugotavlja, da je NLB Skupina kljub oblikovanju oslabitev in rezervacij poslovala stabilno in dobičkonosno.

Prijava na e-sporočila

Prejmite ugodne ponudbe, novosti in nasvete v vaš e-poštni nabiralnik.