Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

O NLB Skupini

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji Jugovzhodni Evropi (JVE). Pokriva trge s približno 17,4 milijona prebivalcev. Poleg matične javne delniške družbe NLB d.d., NLB Skupino sestavlja še devet hčerinskih bank in več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.). 

NLB Skupina v številkah 

  • Razvejana mreža več kot 540 poslovalnic na vseh trgih, kjer deluje NLB Skupina
  • Približno 2,6 milijona aktivnih strank
  • NLB Skupina je v letu 2020 po nerevidiranih rezultatih ustvarila 268,9 milijonov evrov čistega dobička
  • Bilančna vsota NLB Skupine je znašala 19,6 milijarde EUR

Strateška usmeritev 

  • Regionalni šampion: NLB Skupina je edina finančna institucija, ki se osredotoča zgolj na trge Jugovzhodne Evrope. 
  • Osredotočenost na stranke: strankam zagotavljamo inovativne, enostavne rešitve po njihovi meri in najboljšo uporabniško izkušnjo. 
  • Jasna poslovna strategija. 
  • Zavezanost deležnikom.

Več kot zgolj finančna institucija 

  • NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju Jugovzhodne Evrope, želimo sodelovati tudi pri oblikovanju in izboljšanju okolja, kjer živimo, ter prispevati k boljši kakovosti življenja. Za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. 

   

Podatki na 25. februar 2021