Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Copyright NLB Skupina

Nahajate se na spletnem portalu www.nlbskupina.si  NLB Skupine.

Podatki na spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato NLB Skupina ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. NLB Skupina prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last NLB Skupine.

Spletni portal NLB Skupine je registriran pri Avtorski agenciji za Slovenijo v Ljubljani. Spletni portal NLB Skupine je njena intelektualna lastnina. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja NLB Skupine  prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu NLB Skupine.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2
1520 Ljubljana
Telefon: (01) 425 01 55
e-pošta: info@nlb.si

NLB Skupina si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve.