Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Novinarsko središče

Sporočila za javnost

22. jul 2024
Na podlagi objave izboljšane prevzemne ponudbe za odkup delnic Addiko Bank AG objavljamo dodatek k ponudbeni dokumentaciji in revidirano prezentacijo.
18. jul 2024
Primož Karpe funkcijo prevzema že tretjič zapored; njegov namestnik ostaja Shrenik Dhirajlal Davda.
17. jul 2024
NLB Ljubljanski maraton, kot se bo tekaški praznik imenoval odslej, bo NLB ponosno podpirali kar štiri leta.

Tu je naš dom                                  

Trajnost za nas ni le črka na papirju                

Kontakt

NLB Komuniciranje
Email: oj@nlb.si