Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Novinarsko središče

Sporočila za javnost

5. sep 2023
Pripojitev je potekala zanesljivo in v skladu s podrobnim načrtom ter pripravami ekip obeh bank. NLB d.d. je s to pripojitvijo znova potrdila svoj sistemsko pomemben položaj na trgu.
25. avg 2023
Nadzorni svet je potrdil predlog Uprave o enkratnem vplačilu 15 milijonov evrov v Sklad za obnovo. Poleg tega namerava NLB Skupina v naslednjem desetletju vsako leto za sponzorstva in donacije v domači regiji nameniti enak znesek, torej 15
24. avg 2023
NLB bo s 1. septembrom strankam ponudila nove, občutno zvišane obrestne mere produktov, s katerimi bomo stranke spodbudili k vlaganju sredstev v daljše ročnosti, ki prinašajo tudi višje obrestne mere.

Tu je naš dom                                  

Trajnost za nas ni le črka na papirju                

Kontakt

NLB Komuniciranje
Email: oj@nlb.si