Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Novinarsko središče

Sporočila za javnost

22. maj 2024
NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih.
22. maj 2024
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. so danes, po pridobitvi vseh ustreznih soglasij, uspešno zaključili prevzem družbe Generali Investments AD Skopje
21. maj 2024
Obveznice v znesku 500 milijonov evrov z dospelostjo čez 6 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni, bodo namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih

Tu je naš dom                                  

Trajnost za nas ni le črka na papirju                

Kontakt

NLB Komuniciranje
Email: oj@nlb.si