Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Bankart d.o.o., Ljubljana

Osnovni podatki

Celovška cesta 150
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1 583 42 02
Telefaks: +386 (0) 1 583 41 96
E-pošta: info@bankart.si
Spletno mesto: www.bankart.si

Poslovodstvo:

Aleksander Kurtevski
Kvaternik Jure
Schamberger Rainer


Zgodovina in dejavnost

Ustanovljeni: 1998

Pridružena članica NLB Skupine, kjer ima NLB 40,08 % kapitalski delež.

Družba Bankart storitve s področja procesiranja kartičnega in bankomatskega poslovanja nudi bankam in drugim finančnim ustanovam, pa tudi zainteresiranim nebančnim organizacijam. Uporabnikom svojih storitev zagotavlja podatke za izvrševanje plačil na osnovi plačilnih in posojilnih kartic in izvaja avtorizacije transakcij ter servis POS-terminalov.

Z vzpostavitvijo sistemov za procesiranje SEPA plačilnih instrumentov se je Bankart pridružil drugim evropskim klirinškim hišam, ki zagotavljajo procesiranje kreditnih plačil SEPA v enotnem standardu in procesiranje direktnih obremenitev SEPA v enotnem standardu. Uporaba enotnega standarda je močno poenostavila izvrševanje plačilnih nalogov in izvajanje direktnih obremenitev med bankami in hranilnicami v različnih državah evro območja.

Z vzpostavitvijo storitve SIMP-PS IKP (SIMP-PS Interna Kreditna Plačila) v okviru plačilnega sistema SIMP-PS in sistema SEPA EKP (SEPA Eksterna kreditna plačila) je Bankart bankam in hranilnicam v Sloveniji omogočil, da svojim strankam nudijo enoten standard plačevanja s kreditnimi plačilnimi nalogi po standardih SEPA, pri čemer ni pomembno, ali je prejemnik plačila v Sloveniji ali katerikoli drugi državi evrskega območja.

Z vzpostavitvijo storitev SIMP-PS IDD-C (SIMP-PS Interni Direct Debit -Core) in SIMP-PS IDD-B (SIMP-PS Interni Direct Debit -B2B) v okviru plačilnega sistema SIMP-PS ter sistemov SEPA EDD CORE (SEPA Eksterni Direct Debit po osnovni (CORE) shemi SEPA) in SEPA EDD B2B (SEPA Eksterni Direct Debit po medpodjetniški (B2B) shemi za direktne obremenitve SEPA) je Bankart ponudnikom plačilnih storitev v Sloveniji omogočil, da svojim strankam nudijo enoten standard izvajanja oz. prejemanja direktnih obremenitev, pri čemer ni pomembno, ali je plačilnik oz. prejemnik plačila v Sloveniji ali katerikoli drugi državi evrskega območja in zagotavljanje doseglivosti za čezmejne direktne obremenitve v SEPA standardu po osnovi (CORE) in podjetniški (B2B) shemi.

Z vzpostavitvijo enotnega sistema E-račun, ki omogoča izmenjavo računov med pošiljatelji in prejemniki računov v elektronski obliki, je Bankart omogočil učinkovito izmenjavo dokumentov v elektronski obliki in razširil storitve procesiranja tudi na področje izmenjave računov v elektronski obliki.

Z uvedbo storitev upravljanja bančnih avtomatov in POS opreme je Bankart bankam omogočil interno razbremenitev z vidika upravljanja in vzdrževanja bankomatske oz. POS mreže tako z vidika dnevnega operativnega delovanja kot tudi z vidika zagotaljanja skladnosti z mandati MasterCard in Visa.

Pod okriljem Bankarta delujejo še:

  • POS-servis - ki skrbi za pripravo, inštaliranja, servisiranje in vzdrževanje POS-terminalov v Sloveniji,
  • 24-urni kontaktni center za imetnike in trgovce,
  • 24-urni kontaktni center za odkrivanje in preprečevanje kartičnih zlorab,
  • reševanje finančnih reklamacij in priprava poročil zunanjim organizacijam.