Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

S-REAM d.o.o., Ljubljana

Osnovni podatki

Miroslav Živković, direktor

Lamija Hadžiosmanović, direktorica

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.