Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

REAM d.o.o., Beograd

Osnovni podatki

Bulevar Mihajla Pupina 165 b

Beograd

Serbia

T:+381 11 22 25 374
E: miroslav.zivkovic@ream-srb.com
www.nlbrealestate.com

Direktorja:

Miroslav Živković 

Bojana Kostandinović

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.