Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Prvi faktor, d.o.o., Ljubljana, v likvidaciji

Osnovni podatki

Slovenska cesta 17
1000 Ljubljana

france.zupan@prvifaktor.si , tel.: +386 41 370 203

iztok.zupanc@prvifaktor.si, tel.: +386 41 232 109

Likvidacijska upravitelja: Iztok Zupanc, France Zupan

Zgodovina in dejavnost

Dejavnost: faktoring
Ustanovljeni: 1994

Skupni podjem (joint venture), kjer ima NLB 50 % kapitalski delež.