Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Kombank Invest a.d.

Osnovni podatki

Kralja Petra 19
10 000 Beograd
Srbija

Telefon:  (+381 11) 330 8310
E-pošta: vladimir.garic@kombankinvest.com
Spletno mesto: https://www.kombankinvest.com

Direktor: Vladimir Garić


Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB Komercijalna banka 100% kapitalski delež.