Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Komercijalna Banka a.d., Beograd

Osnovni podatki

Svetog Save 14
10000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 11/30 80 100
E-pošta: posta@kombank.com
Spletno mesto: https://www.kombank.com

Vlastimir Vuković, predsednik izvršnega odbora
Dejan Janjatović, namestnik predsednika izvršnega odbora                                Dragiša Stanojević, član izvršnega odbora                                                             Miroslav Perić, član izvršnega odbora
Pavao Marjanović, član izvršnega odbora