Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

REAM d.o.o., Zagreb

Osnovni podatki

Miramarska 24/6
10000 Zagreb

Hrvaška

Telefon: +385 (0) 1 56 25 914
Telefaks: +385 (0) 1 56 25 918
E-pošta: lamija.hadziosmanovic@ream-cro.com

Direktor: Klemen Fajmut                                                                                                   Direktor: Lamija Hadžiosmanović


Zgodovina in dejavnost

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.