Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Skupina - Največja bančna in finančna skupina v Sloveniji

Z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope pokriva populacijo približno 17,4 milijona ljudi. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JV Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.) in omejenega števila nestrateških odvisnih družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja. NLB je javna družba.

Družbe v NLB Skupini

Naš dom je tukaj

Poslovanje NLB Skupine

NLB Skupina je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 18,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,6 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani, zlasti zaradi oblikovanja kreditnih oslabitev in rezervacij, vezanih na izbruh epidemije koronavirusa.

Za vlagatelje     O NLB Skupini

Dobiček po davkih v mio EUR *

* čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke  

Letno poročilo 2019

Medletno poročilo - marec 2020

Posnetek predstavitve medletnih finančnih izkazov 1Q 2020

Sporočila za javnost o NLB Skupini

29. jun 2020
Predsednik Nadzornega sveta je že drugič zapored postal Primož Karpe; njegov namestnik ostaja Andreas Klingen. Nadzorni svet je na novo popolnil tudi pet komisij, ki delujejo v njegovem okviru.
15. jun 2020
Delničarji NLB d.d. so se danes, 15. junija, zbrali na 35. Skupščini delničarjev NLB d.d. na kateri je bilo prisotnih 56,85 % delnic z glasovalno pravico.
14. maj 2020
V petek, 15. maja, ob 11. uri zainteresirane deležnike vabimo, da v živo spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov.

Prijava na e-sporočila

Prejmite ugodne ponudbe, novosti in nasvete v vaš e-poštni nabiralnik.