Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

O NLB Skupini

NLB Skupina je največja bančno-finančna skupina v Sloveniji s strateško osredotočenostjo na trge Jugovzhodne Evrope. Poleg Slovenije je prisotna še na šestih trgih, na katerih štiri hčerinske družbe presegajo 10-odstotni tržni delež.    

NLB Skupina v številkah 
 • Široka mreža 318 bančnih poslovalnic na vseh trgih, kjer deluje NLB Skupina
 • 1,8 milijona aktivnih strank 
 • NLB Skupina je tudi v letu 2019 znova povečala čisti dobiček – po revidiranih podatkih je znašal 193,6 milijona evrov
 • Dobičkonosno so poslovale vse strateške bančne članice NLB Skupine (k rezultatu so prispevale 43 %)
 • Bilančna vsota NLB Skupine je znašala 14.174,1 milijona evrov
 • Delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) se je znatno zmanjšal s 4,7 % na 2,7 % (FY2018 / FY2019)
Strateška usmeritev 
 • Regionalni šampion: NLB Skupina je edina finančna institucija, ki se osredotoča zgolj na trge Jugovzhodne Evrope. 
 • Osredotočenost na stranke: strankam zagotavljamo inovativne, enostavne rešitve po njihovi meri in najboljšo uporabniško izkušnjo. 
 • Jasna poslovna strategija. 
 • Zavezanost deležnikom.
Več kot zgolj finančna institucija 
 • NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju Jugovzhodne Evrope, želimo sodelovati tudi pri oblikovanju in izboljšanju okolja, kjer živimo, ter prispevati k boljši kakovosti življenja. Za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom. 

   

Podatki na dan 31. 12. 2019