Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

O NLB Skupini

Profil NLB Skupine (na dan 31.12.2018)

Največja bančno-finančna skupina v Sloveniji
 • NLB d.d. ima 94 poslovalnic in 23-odstotni tržni delež po bilančni vsoti v Sloveniji
 • Največji ponudnik bančnih storitev v Sloveniji
Pomemben igralec na izbranih trgih JV Evrope
 • 1,8 milijona aktivnih strank v NLB Skupini
 • Razširjena poslovna mreža s 327 poslovalnicami
 • Prisotnost na šestih trgih izven Slovenije, na katerih štiri hčerinske družbe presegajo 10-odstotni tržni delež
 • Pozicionirana v regiji, kjer je pričakovana rast BDP precej nad povprečno rastjo evrskega območja
Uspešno poslovanje
 • NLB Skupina je že peto leto zapored povečala čisti dobiček, ki je v letu 2018 po nerevidiranih podatkih znašal 203,6 milijonov evrov*
 • Dobičkonosno so poslovale vse strateške bančne članice NLB Skupine
 • NLB Skupina je leto 2018 zaključila z zelo dobrim kapitalskim kazalnikom (CET1) v višini 16,7 odstotka in podpira stabilno dividendo v prihodnje
 • Delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) se je zmanjšal na 4,7 %
Jasna usmeritev v strateške trge
 • Vizija NLB Skupine je postati inovativna banka, ki ustvarja enostavne rešitve po meri strank, z izključno strateško osredotočenostjo na Slovenijo in države JVE
 • Banka ima ambiciozne načrte za nadaljnjo dobičkonosno rast
 • Vse z namenom doseči 12-odstotni ROE in 50-odstotni CIR, pri tem pa ohraniti izplačilo dividend tudi v prihodnje v višini vsaj 70 odstotkov dobička NLB Skupine
*Zaprtje 15 poslovalnic do junija 2019