O NLB Skupini

Profil NLB Skupine

Največja bančno-finančna skupina v Sloveniji
 • NLB d.d. ima 121 poslovalnic in 23,3-odstotni tržni delež po bilančni vsoti v Sloveniji
 • Največji ponudnik bančnih storitev v Sloveniji
Pomemben igralec na izbranih trgih JV Evrope
 • Skoraj 1,8 milijona aktivnih strank v NLB Skupini
 • Razširjena poslovna mreža s 369 poslovalnicami
 • Prisotnost na šestih trgih izven Slovenije, na katerih štiri hčerinske družbe presegajo 10-odstotni tržni delež
 • Pozicionirana v regiji, kjer je pričakovana rast BDP precej nad povprečno rastjo evrskega območja
Uspešno poslovanje
 • Osem zaporednih dobičkonosnih četrtletij od začetka leta 2014
 • Povečani prihodki in dobičkonosnost pri zmanjšanem obsegu poslovanja
 • Stabilni in razpršeni viri financiranja
 • Visoka kapitalska ustreznost v letu 2015, ki presega zahteve regulatorja
 • Močno znižan obseg slabih posojil (19,3 %) pri izboljšani stopnji pokritosti slabih posojil z oslabitvami in rezervacijami
Jasna usmeritev v strateške trge
 • Stremimo k vodilnemu položaju na izbranih bančnih trgih in segmentih
 • Kontroliran in kontinuiran izstop iz nestrateških trgov in dejavnosti
 • Popolna skladnost z zavezami Evropski komisiji glede načrta prestrukturiranja