Publikacije

Finančna poročila

 
Celoviti letni in medletni pregledi poslovanja NLB Skupine.

Korporativne publikacije

Dnevno se osredotočamo na stranke. Razumevanje njihovih potreb je naša temeljna odgovornost. Preberite naše vrednote, vizijo, strategijo in kodeks delovanja.
Celosten pregled ključnih dosežkov banke in njenih zaposlenih na področju okoljevarstva, uresničevanja družbene odgovornosti in zagotavljanja trajnostnega poslovanja NLB.
Predstavitev slikarskih del iz fonda banke in

nove pridobitve slik od ustanovitve zbirke.

Publikacije za stranke

O odločitvah, tudi finančnih.
Za dobre poslovne odločitve, tudi finančne.
Analize, novice in poročila z domačega in tujih finančnih trgov vam zagotavljajo kvalitetno informiranje in pomoč pri sprejemanju investicijskih odločitev.
Za celovito upravljanja finančnega premoženja

Najboljša banka v Sloveniji
Že 10. let zapored.

Global Finance - logo

Najbolj zaupanja vredni
Že 16. leto zapored.