Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Novinarsko središče

Sporočila za javnost

2. mar 2018
Danes, 2. marca, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 46. seji, na kateri je obravnaval redna poročila komisij nadzornega sveta in strokovnih služb banke ter podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno.
31. jan 2018
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, je leto 2017 zaključila zelo uspešno. Od 18 podskladov v upravljanju, jih je kar 15 ustvarilo pozitivno donosnost, pri štirih je bila donosnost višja od 10 %
12. dec 2017
Danes je bila v Skopju podpisana pogodba o prodaji družbe NLB Nov Penziski fond AD Skopje (»NLB NPF«), pokojninske družbe, ki v Republiki Makedoniji upravlja dva pokojninska sklada (pokojninski sklad obveznega drugega stebra in pokojninski sklad

Foto in video

Investicijski forum NLB, maj 2016                      

NLB Poslovni forum, maj 2017                               

Kontakt


Mojca Strojan
Komuniciranje
E:  oj@nlb.si