Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Skupina - Največja bančna in finančna skupina v Sloveniji

Z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope pokriva populacijo približno 17,4 milijona ljudi. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JV Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.) in omejenega števila nestrateških odvisnih družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja. NLB je javna družba.

Družbe v NLB Skupini

Naš dom je tukaj

Poslovanje NLB Skupine

Po prvem polletju, zaznamovanem s pandemijo Covid-19, ki je močno vplivala tako na svetovno gospodarstvo kot na naše vsakodnevno življenje, poslovni rezultati dokazujejo kapitalsko in likvidnostno robustnost naše Skupine, predvsem pa izredno odziven in odgovoren odnos do ključnih deležnikov, še posebej strank in zaposlenih.

V prvih šestih mesecih leta 2020 je NLB Skupina ustvarila čisti dobiček v višini 73,7 milijona evrov. Hčerinske banke iz Jugovzhodne Evrope so prav tako poslovale uspešno in v prvem polletju 2020 k dobičku Skupine pred davki prispevale 40 odstotkov.     

Za vlagatelje     O NLB Skupini

Dobiček po davkih v mio EUR *

* čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke  

Prvo polletje 2020                         Letno poročilo 2019

Predstavitev poslovnih rezultatov - H1 2020

Sporočila za javnost o NLB Skupini

13. avg 2020
Nadzorni svet NLB d.d. ugotavlja, da je NLB Skupina kljub oblikovanju oslabitev in rezervacij poslovala stabilno in dobičkonosno.
29. jun 2020
Predsednik Nadzornega sveta je že drugič zapored postal Primož Karpe; njegov namestnik ostaja Andreas Klingen. Nadzorni svet je na novo popolnil tudi pet komisij, ki delujejo v njegovem okviru.
15. jun 2020
Delničarji NLB d.d. so se danes, 15. junija, zbrali na 35. Skupščini delničarjev NLB d.d. na kateri je bilo prisotnih 56,85 % delnic z glasovalno pravico.

Prijava na e-sporočila

Prejmite ugodne ponudbe, novosti in nasvete v vaš e-poštni nabiralnik.