Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Letno poročilo

NLB Skupina - Največja bančna in finančna skupina v Sloveniji

Z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope pokriva populacijo približno 17,4 milijona ljudi. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JV Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.) in omejenega števila nestrateških odvisnih družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja. NLB je javna družba.

Družbe v NLB Skupini

Poslovanje NLB Skupine

NLB Skupina je v prvih treh mesecih leta 2019 nadaljevala trend stabilnega in uspešnega poslovanja ter ustvarila 57,9 milijona evrov čistega dobička.

Za vlagatelje     O NLB Skupini

Dobiček po davkih v mio EUR *

* čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke

Medletno poročilo marec 2019

Letno poročilo 2018 

Spletni prenos predstavitve medletnih rezultatov 1Q 2019 (28. 5. 2019)

Sporočila za javnost o NLB Skupini

20. jun 2019
NLB je na področju primarnega kapitalskega trga naredila pomemben korak in v sodelovanju z Erste Group Bank prvič uspešno organizirala mednarodno izdajo obveznic SID banke.
19. jun 2019
SDH je s prodajo celotnega preostalega 10-odstotnega lastniškega deleža Republike Slovenije uspešno zaključil postopek privatizacije NLB.
10. jun 2019
Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 33. Skupščini delničarjev NLB d.d., prvi po uspešno zaključeni javni ponudbi delnic sredi novembra lani, ko je postala delniška družba z razpršenim domačim in mednarodnim lastništvom

Prijava na e-sporočila

Prejmite ugodne ponudbe, novosti in nasvete v vaš e-poštni nabiralnik.