Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Skupina - Največja bančna in finančna skupina v Sloveniji

Z edinstvenim položajem in strateško osredotočenostjo na izbrane trge JV Evrope pokriva populacijo približno 17,4 milijona ljudi. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih odvisnih bančnih članic v JV Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.) in omejenega števila nestrateških odvisnih družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja. NLB je javna družba.

Družbe v NLB Skupini

Poslovanje NLB Skupine

NLB Skupina je uspešno zaključila še eno leto, saj je v 2019 po nerevidiranih podatkih ustvarila čisti dobiček v višini 193,6 milijona evrov. Vse hčerinske banke na trgih Jugovzhodne Evrope so že peto leto zapored poslovale z dobičkom in k rezultatu Skupine prispevale 38 %.

Za vlagatelje     O NLB Skupini

Dobiček po davkih v mio EUR *

* čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke
** po nerevidiranih podatkih

Nerevidirani letni računovodski izkazi za leto 2019

Letno poročilo 2018 

Spletni prenos predstavitve nerevidiranih rezultatov 2019 (21.2. 2020)

Sporočila za javnost o NLB Skupini

27. dec 2019
S tem je NLB v celoti izpolnila še svojo zadnjo zavezo do Evropske komisije kot posledico pridobitve državne pomoči.
24. dec 2019
NLB d.d. objavlja informacijo o predčasnem vračilu podrejenega posojila namenjenega vključitvi v dodatni kapital v višini 45 milijonov evrov.
13. dec 2019
NLB je v zadnjem mesecu uspešno organizirala dve novi izdaji dolžniških vrednostnih papirjev za družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., eno izmed vodilnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva.

Prijava na e-sporočila

Prejmite ugodne ponudbe, novosti in nasvete v vaš e-poštni nabiralnik.