Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

S-REAM d.o.o., Ljubljana

Osnovni podatki

Čopova ulica 3
1000 Ljubljana

lamija.hadziosmanovic@prorem.si; jovica.jakovac@nlb.si

Jovica Jakovac, direktor

Lamija Hadžiosmanović, direktorica


Zgodovina in dejavnost

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.