Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

PRO-REM d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji

Osnovni podatki

Čopova ulica 3
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1 586 29 16
E-pošta: info@prorem.si

Spletna stran: https://nlbrealestate.com/

Jovica Jakovac, likvidacijski upravitelj
Lamija Hadžiosmanović, likvidacijski upravitelj

Zgodovina in dejavnost

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.