Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

PRO-REM d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji

Osnovni podatki

Čopova ulica 3
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1 586 29 16
Telefaks: +386 (0) 1 586 29 60
E-pošta: info@prorem.si;

Jovica Jakovac, likvidacijski upravitelj
Jaka Medvešček, likvidacijski upravitelj

Zgodovina in dejavnost

Odvisna članica NLB Skupine, kjer ima NLB 100 % kapitalski delež.